SERVEIS

COL·LABORADORS

NOTICIES

Coaching

L’èxit dels nostres projectes depèn, principalment, de la implicació́ i la motivació́ de les persones.

Amb el coaching, des d'OPTIMPRO, fomentem el canvi cultural necessari per involucrar les persones en els projectes de l’empresa. Sovint cal fer-los veure que les coses van canviant i que adaptar- se no costa gaire i dóna molt profit.

El coaching és una tècnica en la qual el coach acompanya persones o grups a reflexionar sobre aspectes concrets de la seva vida laboral i/o privada amb la finalitat d’assolir objectius determinats i millorar en aspectes de desenvolupament professional i/o personal. El coach ajuda a elevar la consciència, a crear autoconfiança i a generar responsabilitat.

El coaching executiu, pensat per ajudar els executius i directius a descobrir els seus punts forts per tal de transformar-se en professionals més eficients i amb un major i millor lideratge, incrementant el seu valor per a l’empresa.

El coaching corporatiu o empresarial es planteja objectius propis de la seva naturalesa:

  • Gestió de personal
  • Gestió del temps
  • L’agenda de l’executiu
  • Falta de motivació del personal
  • Metes: en vendes, publicitat, màrqueting, comunicació, ...
  • Projectes específics
  • Problemes interns o externs a l’empresa que estigui afectant el seu rendiment.
Educa i escolta per guanyar