SERVEIS

COL·LABORADORS

NOTICIES

L'Empresa

En el segle XXI, la competència i la ràpida evolució de les eines TIC obliguen les empreses de serveis professionals a prendre consciència, que no poden seguir treballant de la mateixa forma que ho feien abans.

La Consultoria, la Formació i el Coaching, aplicades a l’optimització de processos, a la gestió del recurs humà i a la gestió del temps, són les tres eines que ens permetran assolir l’excel·lència en el servei, l’eficiència dels recursos i la màxima rendibilitat.

Com a resultat del projecte desenvolupat per OPTIMPRO aplicant aquestes tres eines, també s’aconsegueixen canvis en la actitud dels components de l’empresa per què aquests siguin més proactius i menys reactius.

Visió

Convertir-nos en el referent del sector de serveis professionals, en l’àmbit de l’optimització de recursos.

Missió

Donar eines a les empreses per optimitzar els seus recursos, amb la finalitat de ser més eficients i competitives.

Evolució amb exit