SERVEIS

COL·LABORADORS

NOTICIES

POLÍTICA DE PRIVACITATD’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l ‘usuari accepta que les dades personals facilitades a CRASOVAN S. L. , siguin incorporades a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació del serveis sol·licitats.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

CRASOVAN S. L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, d’acord amb el que lo estableix la “Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, i altra legislació aplicable.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició dirigida a CRASOVAN S. L. a través del seu correu electrònic.