SERVEIS

COL·LABORADORS

NOTICIES

Segmentació i Optimització de Recursos

En tots els aspectes de la vida i principalment en els econòmics, és important adequar l’esforç al guany aconseguit (no es poden matar mosques a canonades).

Per millorar la rendibilitat de l‘empresa s’han de segmentar els serveis i optimitzar els recursos destinats, en funció de les diferents classes de clients.

Segmentació de serveis: Cada cop més, els clients demanen més serveis i més específics, i no tots desitgen el mateix nivell. Caldrà definir-los de forma segmentada, establin diferents nivells i preus.

Segmentació de la cartera de clients: Per poder adaptar els serveis i els recursos destinats als clients, ens caldrà conèixer la seva tipologia. Serà necessari segmentar-los per necessitats, volum de facturació i altres característiques.

Segmentació de persones i altres recursos: Les persones d’una organització s’han d’assignar, en funció de les seves competències i coneixements, als diferents tipus de clients, de la manera més eficient i rendible possible. El mateix s’ha de fer amb la resta de recursos.

Cadascu amb la seva tasca