SERVEIS

COL·LABORADORS

NOTICIES

Organització i Gestió del Temps

El cost més important en una empresa de serveis és el temps. El temps es malmet. Hi ha estudis que demostren que se n’aprofita només un 30%. Per aprofitar el 70% restant cal una bona inversió del nostre temps.

Des d'OPTIMPRO proposem acompanyar-vos en aprendre els conceptes fonamentals de la organització i gestió del temps, que es detallen tot seguit:

Organitzar el temps

  • Definir objectius
  • Planificar tasques
  • Prioritzar les tasques en funció de la seva importància
  • Delegar tasques
  • Configurar l’agenda setmanal de treball

Gestionar el temps

  • Identificar i minimitzar els lladres del temps (interns i externs)
  • Dissenyar el calendari de reunions (internes i externes)
  • Utilitzar la metodologia òptima per a gestionar les reunions eficientment
  • Promoure l’impuls simultani de tasques
El vostre temps ens importa